تماس با ما

 

آدرس :  زاهدان- خیابان دانشگاه- میدان دکتر حسابی-بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه- اداره انتشارات

شماره تماس: 33295789- 054

شماره فاکس: 33295796-054

ایمیل:   pub@zaums.ac.ir


محتوای مرتبط