تماس با ما

 

آدرس :  زاهدان- خیابان دانشگاه- میدان دکتر حسابی-بلوار جنت- پردیس دانشگاه علوم پزشکی  طبقه دوم- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه- اداره انتشارات

شماره تماس: 33372114- 054

شماره فاکس: 33372116-054

ایمیل:   pub@zaums.ac.ir

 


محتوای مرتبط