تازه های کتاب های منتشر شده دانشگاه


تازه های منتشر شده

ردیف

عنوان کتاب

مولف/ مترجم

ترجمه/تالیف

سال انتشار

 قیمت

73

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ سوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1397

300000

74

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

چاپ دوم

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

 

تالیف

1397

300000

75

مطالعه موردی در کمک باروری

دکتر فرحناز فرزانه

ترجمه

1397

398000


 

 
گزارش ها

محتوای مرتبط