تازه های کتاب های منتشر شده دانشگاه

 

ردیف

عنوان کتاب

نام و نام خانودادگی مولف / مترجم

تالیف/ ترجمه

سال

بها(تومان)

1 کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی و بانک خون دکتر حجت شهرکی و همکاران تالیف  1399 195000

2

کاربرد هیدروژل ها در سلامت پوست و درمان زخم

مهندس فاطمه پودینه حاجی پور

دکتر مهدی موحدی

تالیف

1399

110000

3

مروری بر 20 بیماری کمپلیکه در استان س و ب

دکتر بتول تیموری- دکتر فرحناز فرزانه

تالیف

1398

590000

4

آناتومی عمومی( چاپ سوم)

دکتر فریدون سرگلزائی اول- دکتر عظیم هدایت پور-دکتر مریم سربیشگی درمیان

تالیف

1398

50000

5

شاخص های بهداشتی و درمانی

دکتر محمد خمرنیا و همکاران

تالیف

1398

48000

6

بافت شناسی(چاپ سوم)

دکتر عرب

تالیف

1398

45000

7

نافعالسازی حالت

دکتر نورمحمد بخشانی

ترجمه

1398

39800

8

مطالعه موردی در کمک باروری

دکتر فرحناز فرزانه

ترجمه

1397

39800

9

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

چاپ دوم

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

 

تالیف

1397

3000000

10

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ سوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1397

3000000

 


گزارش ها

محتوای مرتبط