تازه های کتاب های منتشر شده دانشگاه
 

 

تازه های منتشر شده

 

 

 

 

ردیف

عنوان کتاب

مولف/ مترجم

ترجمه/تالیف

سال انتشار

 قیمت (ریال)

1

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ سوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1397

300000

2

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

چاپ دوم

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

 

تالیف

1397

300000

3

مطالعه موردی در کمک باروری


دکتر فرحناز فرزانه

ترجمه

1397

398000

4

 

درمان نافعالسازی سبک

درمان پرخاشگری و رفتار مقابله ای در نوجوانان

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر رقیه نوری پورلیاولی

ترجمه 1398 398000

5

 

بافت شناسی (چاپ سوم) دکتر محمدرضا عرب  تالیف  1398 480000

 


گزارش ها

محتوای مرتبط