کتب منتشر شده دانشگاه

لیست کتب منتشره در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

ردیف

عنوان کتاب

مولفان / مترجمان

تالیف / ترجمه

سال انتنشار

1  مروری بر 20 بیمار کمپلیکه زنان و مامایی  استان سیستان و بلوچستان دکتر بتول تیموری-دکتر فرحناز فرزانه- دکتر مریم مرادی تالیف 1398

2

آناتومی عمومی( چاپ سوم)

دکتر فریدون سرگلزائی اول- دکتر عظیم هدایت پور-دکتر مریم سربیشگی درمیان

تالیف

1398

3

بافت شناسی(چاپ سوم)

دکتر عرب

تالیف

1398

4

شاخص های بهداشتی و درمانی

دکتر محمد خمرنیا و همکاران

تالیف

1398

5

درمان نافعالسازی حالت

دکتر نورمحمد بخشانی

ترجمه

1398

6

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ سوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1397

7

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

چاپ دوم

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

 

تالیف

1397

8

مطالعه موردی در کمک باروری

دکتر فرحناز فرزانه

ترجمه

1397

9

سردرد

دکتر رامرودی

تالیف

1396

10

آناتومی اندامها

دکتر فریدون سرگلزایی

تالیف

1396

11

اصول احیای قلبی -ریوی

اسدا...کیخاییی

گردآوری

1396

11

مهارتهای ایجاد ارتباط میان فردی و موانع آن در سیره نبوی

محمد زارعی

تالیف

1396

12

ناباروری

فرحناز فرزانه

ترجمه

1396

13

راهنمای بالینی فشرده- تهویه مکانیکی

دکتر معصوم خوش فطرت-دکتر علیرضا جمالی-دکتر فرانک بیرامی

مترجم

1395

14

ابزار جراحی

دکتر ناهید سخاور

گردآوری

1395

15

شکستگی عمودی ریشه

دکتر صابری و همکاران

ترجمه

1395

16

نانو تکنولوژی در اندودنتیکس

دکتر صابری و همکاران

ترجمه

1395

17

بافت شناسی-چاپ دوم

دکتر محمد رضا عرب

تالیف

1394

18

سبب شناسی بیماری M.D (اسکلروز متعدد)

دکتر نورالله رامرودی

تالیف و گردآوری

1394

19

اخلاق در مراقبت های سلامتی

زهرا مودی

ترجمه

1394

20

پیش گیری از سرطان

دکتر سید مهدی هاشمی-دکتر محمدعلی مشهدی-دکتر علیرضا بخشی پور-دکتر عزیزالله اربابی

تالیف

1394

21

آناتومی تنه

دکتر فریدون سرگلزائی اول-دکتر مهدی عباسی

تالیف

1394

22

آناتومی عمومی

دکتر فریدون سرگلزائی اول- دکتر عظیم هدایت پور-دکتر مریم سربیشگی درمیان

تالیف

1394

23

سلول و بافت شناسی عمومی بالینی(چاپ دوم)

دکتر حمیدرضا محمود زاده ثاقب-دکتر زهرا حیدری

تالیف

1393

24

تصفیه آب

دکتر ادریس بذرافشان- دکتر محمدعلی ززولی-مهندس امین الله زارعی سنگانی- مهندس مصطفی علیزاده

تالیف

1393

25

مبانی زایمان در منزل

 

 

دکتر زهرا مودی-دکتر ژیلا عابد سعیدی-دکتر محمود قاضی طباطبایی

تالیف

1393

26

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ دوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1393

27

بافت شناسی دستگاه ها

دکتر ثاقب-دکتر حیدری

تالیف

1393

28

کمک های اولیه برای کارورزی مامایی و زنان دو جلدی (جلد اول و دوم)

خانم شهین دخت نوابی ریگی-خانم سمیه خزائیان-آقای نصرت بهرامی-خانم مرضیه جوانمردی

ترجمه

1393

29

تاثیر بیماری های پریودنتال بر بیماری های قلبی-عروقی و دیابت

دکتر سمیه انصاری مقدم-دکتر علیرضا انصاری مقدم

تالیف

1393

30

تشخیص ایمونولوژیک بیماری ها بر اساس آزمایشات رایج و نوین

دکتر حسینعلی خزاعی - علی سنجرانی - حسنیه حسینی

تالیف

1393

31

آشنایی با سموم و مواد گند زدا

دکتر بذرافشان و همکاران

تالیف

1393

32

آنچه مبتلایان به سرطان پستان باید بدانند

دکتر سید مهدی هاشمی

تالیف

1393

33

آناتومی دستگاه شنوایی و تعادلی(گوش)

دکتر محمد حسن کریمفر

تالیف

1393

34

مراقبت از بیمار در جراحی(ارتوپدی)

دکتر زهرا پورنامدار زیر نظر دکتر محمدتقی وصال

ترجمه

1392

35

اطلس رنگی مورفولوژی دندان

دکتر مجتبی بذرافشان

ترجمه و گردآوری

1392

36

درسنامه عملی انگل شناسی

دکتر عادل ابراهیم زاده

تالیف

1392

37

راهنمای تغذیه برای بیماران سرطانی

دکتر فرزانه منتظری فر

گردآوری و تالیف

1392

38

راهنمای عملی ارزیابی دانشجوی پزشکی

دکتر عباسعلی نیازی-رضا کریمیان-مهدی نیکو سرشت-مسعود پیشجو-دکتر نزارعلی مولایی

ترجمه

1392

39

مروری بر فیزیولوژی غدد درون ریز

محمدرضا شهرکی

تالیف

1392

40

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

 

تالیف

1391

41

نقد مقالات پزشکی

دکتر فاطمه رخشانی و دکتر سپهری

 

ترجمه

1391

42

آناتومی سر و گردن

دکتر هوشنگ رفیقدوست

 

تالیف

1391

43

فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری

جمیل آریایی،مهدی شیرین شاندیز، سید محمود نجفیان رضوی

 

ترجمه

1390

44

مصاحبه انگیزشی(راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی

دکتر علی نویدیان،دکتر حمید پورشریفی

تالیف

1390

45

دستورالعمل انجام تعدادی از آزمایشات رایج در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی براساس الگوی SOP

آقای علیرضا سلیمی خراشاد

تایف و گردآوری

1390

46

تریاژ به روش کانادایی

حامد سارانی،امیر حسن میرحقی، اصغر گل افشان، سمیرا راهبر کهخا

ترجمه

1389

47

مصاحبه انگیزش در مراقبت های  بهداشتی درمانی

دکتر علی نویدیان، سیداحمداحمدی، دکتر نورمحمد بخشانی، دکتر حمید پورشریفی

ترجمه

1389

48

مصاحبه انگیزش در درمان مشکلات روانشناختی

دکتر علی نویدیان، محمدرضا عابدی، دکتر نورمحمد بخشانی، دکتر حمید پورشریفی

ترجمه

1389

49

دیابت وبیماریهای کلیوی

 

 

دکتر هوشنگ سندگل،دکتر محمودعلی جواهری

ترجمه

1389

50

کاربردسیستمهای غشایی در تصفیه فاضلاب

دکتر ادریس بذرافشان، دکتر محمد علی ززولی،مهندس علیرضا حسینی

ترجمه

1389

51

پزشکی مبتنی برشواهد بدون دردسر

دکتر مینو یغمایی،دکتر فرشید اربابی، دکتر مژگان مختاری

ترجمه

1389

52

بافت شناسی

 

دکتر محمد رضا عرب

تالیف

1388

53

سلول وبافت شناسی عمومی بالینی

 

دکتر ثاقب و همکاران

تالیف

1388

54

دعاهای منتخب از کلام ا... مجید

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

گردآوری و تالیف

1388

55

آناتومی جامع تنه پزشکی

(چاپ دوم)

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

دکتر محمد حسن کریم فر

دکتر پریچهر پاس بخش

دکتر مهدی مهدی زاده

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

تالیف

1387

56

محلول سازی در آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی

مسعود فیروزکوهی

فریبا هرمزی

مریم اسلامی

ترجمه

1387

57

کاربرد آمار در تحقیقات علوم پزشکی

 

حسین انصاری ، مجتبی اکبری

تالیف

1387

58

پرتوتابی فرابنفش و کاربرد آن در گندزدایی و تصفیه آب و فاضلاب

دکتر فروغ واعظی

دکتر ادریس بذرافشان

تالیف

1387

59

برنامه لیدکامب در مداخله زود هنگام لکنت

 

 

مهدی بختیار

محمد صادق سیف پناهی

حمید کریمی

ترجمه

1387

60

علل هماچوری و پروتئین اوری در کودکان و چگونگی ارزیابی و درمان آن

دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی

دکتر فریبا سوادکوهی

تالیف

1385

61

آریتمی در کودکان

دکتر نورمحمد نوری

دکتر ایرج شهرامیان

تالیف

1385

62

راهنمای تجویز دارو

دکتر فرشید عابدی،دکتر مسعود صالحی،دکتر محمد آیتی فیروز آبادی

تالیف

1385

63

چکیده باکتری شناسی پزشکی

 

دکتر اباصلت برجی

ترجمه

1384

64

مدیریت اتاق عمل

محمدرضا فیروزکوهی

فتحعلی عظیمی رودکنار

عزیزاله اربابی سرجو

تالیف

1384

65

مفاهیم روان پرستاری

 

علی نویدیان

تالیف

1384

66

اصول مراقبتهای پرستاری از زخم

محمدرضا گودرزی

مهین بدخش

تالیف

1384

67

پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در پزشکی

دکتر ریحانه وجدانی

دکتر علی بهاری

تالیف

1384

68

بیماری های قلب در کودکان

دکتر نورمحمد نوری

دکتر ایرج شهرامیان

تالیف

1384

69

مراقبت از بیمار مبتلا به ایدز در منزل

دکتر محمد نصر دادرس

دکتر مریم سرگلزایی مقدم

فرح اباذری

تالیف و ترجمه

1384

70

بیوشیمی چشم

دکتر علیرضا نخعی

مژگان عرفانی

ترجمه

1384

71

آناتومی جامع تنه پزشکی (چاپ اول)

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب و همکاران

تالیف

1384

72

جراحی مغز و اعصاب

دکتر وفا رحیمی مؤقر

 

تالیف

1384

73

تهویه مکانیکی (کاربردهای فیزیولوژیک و بالینی)

دکتر شهرام امینی

دکتر ایرج نیک پی

دکتر مرضیه نادری

 

ترجمه

1383

74

مخدرها در طب اطفال

دکتر ایرج شهرامیان

دکتر فرهاد کهن

دکتر عبدالوهاب مرادی

تالیف

1383

75

آمار با اطمینان

دکتر مسعود رودباری

دکتر سید حسن صانعی

ترجمه

1383

76

بافت شناسی(کتاب الکترونیکی)

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب دکتر زهرا حیدری                              دکتر نوری موگهی

تالیف

1383

77

نگرشی نو بر روش تحقیق در علوم پزشکی

فاطمه رخشانی

تالیف

1382

78

بافت شناسی و جنین شناسی  اختصاصی دهان و دندان

دکتر زهرا حیدری

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

 

تالیف

1381

79

یادداشتهایی بر ویروس شناسی پزشکی

 

دکتر امیرحسین محققی فرد

ترجمه

1380

80

آناتومی سطحی بدن

 

دکتر هوشنگ رفیقدوست

تالیف

1379

 

 


گزارش ها

محتوای مرتبط