کتب منتشر شده دانشگاه

 

لیست کتب منتشره در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

ردیف

عنوان کتاب

مولفان / مترجمان

تالیف / ترجمه

سال انتنشار

بها (تومان)

1

آناتومی سطحی بدن

 

دکتر هوشنگ رفیقدوست

تالیف

1379

3000

2

یادداشتهایی بر ویروس شناسی پزشکی

دکتر امیرحسین محققی فرد

ترجمه

1380

1650

3

بافت شناسی و جنین شناسی  اختصاصی دهان و دندان

دکتر زهرا حیدری

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

تالیف

1381

3500

4

نگرشی نو بر روش تحقیق در علوم پزشکی

فاطمه رخشانی

تالیف

1382

1400

5

تهویه مکانیکی (کاربردهای فیزیولوژیک و بالینی)

دکتر شهرام امینی

دکتر ایرج نیک پی

دکتر مرضیه نادری

 

ترجمه

1383

6800

6

مخدرها در طب اطفال

دکتر ایرج شهرامیان

دکتر فرهاد کهن

دکتر عبدالوهاب مرادی

تالیف

1383

1500

7

آمار با اطمینان

دکتر مسعود رودباری

دکتر سید حسن صانعی

ترجمه

1383

2500

8

بافت شناسی(کتاب الکترونیکی)

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب دکتر زهرا حیدری                              دکتر نوری موگهی

تالیف

1383

1000

9

چکیده باکتری شناسی پزشکی

 

دکتر اباصلت برجی

ترجمه

1384

2600

10

مدیریت اتاق عمل

محمدرضا فیروزکوهی

فتحعلی عظیمی رودکنار

عزیزاله اربابی سرجو

تالیف

1384

2100

11

مفاهیم روان پرستاری

 

علی نویدیان

تالیف

1384

2000

12

اصول مراقبتهای پرستاری از زخم

محمدرضا گودرزی

مهین بدخش

تالیف

1384

1200

13

پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در پزشکی

دکتر ریحانه وجدانی

دکتر علی بهاری

تالیف

1384

2500

14

بیماری های قلب در کودکان

دکتر نورمحمد نوری

دکتر ایرج شهرامیان

تالیف

1384

5000

15

مراقبت از بیمار مبتلا به ایدز در منزل

دکتر محمد نصر دادرس

دکتر مریم سرگلزایی مقدم

فرح اباذری

تالیف و ترجمه

1384

1400

16

بیوشیمی چشم

دکتر علیرضا نخعی

مژگان عرفانی

ترجمه

1384

4800

17

آناتومی جامع تنه پزشکی (جلداول)

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب و همکاران

تالیف

1384

600

18

جراحی مغز و اعصاب

دکتر وفا رحیمی مؤقر

 

تالیف

1384

1450

19

علل هماچوری و پروتئین اوری در کودکان و چگونگی ارزیابی و درمان آن

دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی

دکتر فریبا سوادکوهی

تالیف

1385

2950

20

آریتمی در کودکان

دکتر نورمحمد نوری

دکتر ایرج شهرامیان

تالیف

1385

5000

21

راهنمای تجویز دارو

دکتر فرشید عابدی،دکتر مسعود صالحی،دکتر محمد آیتی فیروز آبادی

تالیف

1385

3500

22

آناتومی جامع تنه پزشکی

(چاپ دوم)

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

دکتر محمد حسن کریم فر

دکتر پریچهر پاس بخش

دکتر مهدی مهدی زاده

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

تالیف

1387

8000

23

محلول سازی در آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی

مسعود فیروزکوهی

فریبا هرمزی

مریم اسلامی

ترجمه

1387

4500

24

کاربرد آمار در تحقیقات علوم پزشکی

 

حسین انصاری ، مجتبی اکبری

تالیف

1387

5000

25

پرتوتابی فرابنفش و کاربرد آن در گندزدایی و تصفیه آب و فاضلاب

دکتر فروغ واعظی

دکتر ادریس بذرافشان

تالیف

1387

4000

26

برنامه لیدکامب در مداخله زود هنگام لکنت

مهدی بختیار

محمد صادق سیف پناهی

حمید کریمی

ترجمه

1387

5000

27

بافت شناسی

 

دکتر محمد رضا عرب

تالیف

1388

6500

28

سلول وبافت شناسی عمومی بالینی

 

دکتر ثاقب و همکاران

تالیف

1388

 

29

دعاهای منتخب از کلام ا... مجید

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

گردآوری و تالیف

1388

1200

30

تریاژ به روش کانادایی

حامد سارانی،امیر حسن میرحقی، اصغر گل افشان، سمیرا راهبر کهخا

ترجمه

1389

3000

31

مصاحبه انگیزش در مراقبت های  بهداشتی درمانی

دکتر علی نویدیان، سیداحمداحمدی، دکتر نورمحمد بخشانی، دکتر حمید پورشریفی

ترجمه

1389

5000

32

مصاحبه انگیزش در درمان مشکلات روانشناختی

دکتر علی نویدیان، محمدرضا عابدی، دکتر نورمحمد بخشانی، دکتر حمید پورشریفی

ترجمه

1389

8000

33

دیابت وبیماریهای کلیوی

دکتر هوشنگ سندگل،دکتر محمودعلی جواهری

ترجمه

1389

1500

34

کاربردسیستمهای غشایی در تصفیه فاضلاب

دکتر ادریس بذرافشان، دکتر محمد علی ززولی،مهندس علیرضا حسینی

ترجمه

1389

4500

35

پزشکی مبتنی برشواهد بدون دردسر

دکتر مینو یغمایی،دکتر فرشید اربابی، دکتر مژگان مختاری

ترجمه

1389

2800

36

فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری

جمیل آریایی،مهدی شیرین شاندیز، سید محمود نجفیان رضوی

 

ترجمه

1390

8000

37

مصاحبه انگیزشی(راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی

دکتر علی نویدیان،دکتر حمید پورشریفی

تالیف

1390

4000

38

دستورالعمل انجام تعدادی از آزمایشات رایج در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی براساس الگوی SOP

آقای علیرضا سلیمی خراشاد

تایف و گردآوری

1390

12000

39

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

 

تالیف

1391

13800

40

نقد مقالات پزشکی

دکتر فاطمه رخشانی و دکتر سپهری

 

ترجمه

1391

8000

41

آناتومی سر و گردن

دکتر هوشنگ رفیقدوست

 

تالیف

1391

10000

42

 

مراقبت از بیمار در جراحی(ارتوپدی)

دکتر زهرا پورنامدار زیر نظر دکتر محمدتقی وصال

ترجمه

1392

10000

43

اطلس رنگی مورفولوژی دندان

دکتر مجتبی بذرافشان

ترجمه و گردآوری

1392

11000

44

درسنامه عملی انگل شناسی

دکتر عادل ابراهیم زاده

تالیف

1392

30000

45

راهنمای تغذیه برای بیماران سرطانی

دکتر فرزانه منتظری فر

گردآوری و تالیف

1392

1500

46

راهنمای عملی ارزیابی دانشجوی پزشکی

دکتر عباسعلی نیازی-رضا کریمیان-مهدی نیکو سرشت-مسعود پیشجو-دکتر نزارعلی مولایی

ترجمه

1392

4500

47

مروری بر فیزیولوژی غدد درون ریز

محمدرضا شهرکی

تالیف

1392

6000

48

سلول و بافت شناسی عمومی بالینی(جلد دوم)

دکتر حمیدرضا محمود زاده ثاقب-دکتر زهرا حیدری

تالیف

1393

12000

49

تصفیه آب

دکتر ادریس بذرافشان- دکتر محمدعلی ززولی-مهندس امین الله زارعی سنگانی- مهندس مصطفی علیزاده

تالیف

1393

 

50

مبانی زایمان در منزل

دکتر زهرا مودی-دکتر ژیلا عابد سعیدی-دکتر محمود قاضی طباطبایی

تالیف

1393

7500

51

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ دوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1393

14000

52

بافت شناسی دستگاه ها

دکتر ثاقب-دکتر حیدری

تالیف

1393

18000

53

کمک های اولیه برای کارورزی مامایی و زنان(جلد اول و دوم)

خانم شهین دخت نوابی ریگی-خانم سمیه خزائیان-آقای نصرت بهرامی-خانم مرضیه جوانمردی

ترجمه

1393

18000هر جلد

54

تاثیر بیماری های پریودنتال بر بیماری های قلبی-عروقی و دیابت

دکتر سمیه انصاری مقدم-دکتر علیرضا انصاری مقدم

تالیف

1393

3500

55

تشخیص ایمونولوژیک بیماری ها بر اساس آزمایشات رایج و نوین

دکتر حسینعلی خزاعی - علی سنجرانی - حسنیه حسینی

تالیف

1393

21000

56

آشنایی با سموم و مواد گند زدا

دکتر بذرافشان و همکاران

تالیف

1393

 

56

آنچه مبتلایان به سرطان پستان باید بدانند

دکتر سید مهدی هاشمی

تالیف

1393

6000

57

آناتومی دستگاه شنوایی و تعادلی(گوش)

دکتر محمد حسن کریمفر

تالیف

1393

12000

58

بافت شناسی-چاپ دوم

دکتر محمد رضا عرب

تالیف

1394

18000

59

سبب شناسی بیماری M.D (اسکلروز متعدد)

دکتر نورالله رامرودی

تالیف و گردآوری

1394

8000

60

اخلاق در مراقبت های سلامتی

زهرا مودی

ترجمه

1394

13000

61

پیش گیری از سرطان

دکتر سید مهدی هاشمی-دکتر محمدعلی مشهدی-دکتر علیرضا بخشی پور-دکتر عزیزالله اربابی

تالیف

1394

 

 

13000

62

آناتومی تنه

دکتر فریدون سرگلزائی اول-دکتر مهدی عباسی

تالیف

1394

28000

63

آناتومی عمومی

دکتر فریدون سرگلزائی اول- دکتر عظیم هدایت پور-دکتر مریم سربیشگی درمیان

تالیف

1394

19000

64

راهنمای بالینی فشرده- تهویه مکانیکی

دکتر معصوم خوش فطرت-دکتر علیرضا جمالی-دکتر فرانک بیرامی

مترجم

1395

14000

65

ابزار جراحی

دکتر ناهید سخاور

گردآوری

1395

 

66

شکستگی عمودی ریشه

دکتر صابری و همکاران

ترجمه

1395

 

67

نانو تکنولوژی در اندودنتیکس

دکتر صابری و همکاران

ترجمه

1395

 

68

سردرد

دکتر رامرودی

تالیف

1396

 

69

آناتومی اندامها

دکتر فریدون سرگلزایی

تالیف

1396

 

70

اصول احیای قلبی -ریوی

اسدا...کیخاییی

گردآوری

1396

 

71

مهارتهای ایجاد ارتباط میان فردی و موانع آن در سیره نبوی

محمد زارعی

تالیف

1396

 

72

ناباروری

فرحناز فرزانه

ترجمه

1396

 

73

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ سوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1397

30000

74

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

چاپ دوم

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

 

تالیف

1397

30000

75


مطالعه موردی در کمک باروری دکتر فرحناز فرزانه ترجمه 1397 39800

76


درمان نافعالسازی سبک

درمان پرخاشگری و رفتار مقابله ای در نوجوانان 

دکتر نورمحمد بخشانی - دکتر رقیه نوری پور لیاولی ترجمه 1398 39800

 

 


گزارش ها

محتوای مرتبط