تازه های کتاب های منتشر شده دانشگاه

 

عنوان کتاب

نام و نام خانودادگی مولف / مترجم

تالیف/ ترجمه

سال

بها(تومان)

مرور جامع بافت شناسی انسانی دکتر محمود زاده ثاقب-دکتر زهرا حیدری تالیف 1400 100000
تلقیح داخل رحمی دکتر مرضیه قاسمی و همکاران تالیف و گردآوری 1400 98000
کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی و بانک خون محمد سعید غلامی-حجت شهرکی و همکاران
تالیف  1399 195000

کاربرد هیدروژل ها در سلامت پوست و درمان زخم

مهندس فاطمه پودینه حاجی پور

دکتر مهدی موحدی

تالیف

1399

110000

مروری بر 20 بیماری کمپلیکه در استان س و ب

دکتر بتول تیموری- دکتر فرحناز فرزانه

تالیف

1398

590000

آناتومی عمومی( چاپ سوم)

دکتر فریدون سرگلزائی اول- دکتر عظیم هدایت پور-دکتر مریم سربیشگی درمیان

تالیف

1398

50000

شاخص های بهداشتی و درمانی

دکتر محمد خمرنیا و همکاران

تالیف

1398

48000

بافت شناسی(چاپ سوم)

دکتر عرب

تالیف

1398

45000

نافعالسازی حالت

دکتر نورمحمد بخشانی

ترجمه

1398

39800

 


گزارش ها

محتوای مرتبط