برنامه کارگاههای آموزشی و همایش های اداره کتب و انتشارات

 

 

 

 

 

مشخصات کارگاه های توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 98 

 

کارگاه 1

عنوان کارگاه

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

تاریخ برگزاری

5/10/98   ساعت 8 الی 16

نام اساتید

جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی 

گروه هدف

 اعضا هیات علمی دانشگاه 

 


کارگاه 2

عنوان کارگاه

کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی سه ماه دوم 98

تاریخ برگزاری

23/6/98   ساعت 10 الی 12

نام اساتید

سرکار خانم زهره سوری نظامی

گروه هدف

کتابداران دانشگاه

 

 

 

 

کارگاه 3

 

عنوان کارگاه

کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی سه ماه دوم 98

تاریخ برگزاری

23/6/98   ساعت 12 الی 14

نام اساتید

سرکار خانم زهره سوری نظامی

گروه هدف

کتابداران دانشگاه

 

 

کارگاه 4

عنوان کارگاه

کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

تاریخ برگزاری

5/4/98  صبح ساعت  10-12

نام اساتید

سرکارخانم زهره سوری نظامی 

گروه هدف

کتابداران دانشگاه

 

  

 

کارگاه 5

عنوان کارگاه

کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

تاریخ برگزاری

5/4/98  بعدظهر 12-14

نام اساتید

سرکارخانم زهره سوری نظامی 

گروه هدف

کتابداران دانشگاه

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................................

مشخصات کارگاه های توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 97 

عنوان کارگاه

کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات  پژوهش های پزشکی کشور ( نوپا)  

تاریخ برگزاری

10/30/ 1397  

محل برگزاری

سالن دانشکده پزشکی /  سالن کنفرانس بیمارستان امام علی(ع)

نام اساتید

آقای دکتر  پیام کبیری

برنامه کارگاه

 پیوست می باشد

اسلایدها

پیوست می باشد.  part 1  ,   part 2

شرایط افراد شرکت کننده

ویژه اعضاء  هیات علمی علوم پایه و بالینی

دانلود لیست اسامی افراد شرکت کننده

آدرس و شماره تلفن تماس

پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  

054-33295789

کارشناس مسئول ثبت نام

سرکار خانم فاطمه مودی

امتیاز بازآموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

دارد

مهلت ثبت نام

28/10/97

گزارش فرم نظر سنجی اعضا 

پیوست می باشد

 

 


کارگاه ها و همایش ها

محتوای مرتبط